Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum : SODC
Eigen geld voor eigen plannen
Binnenkort verstuurt de gemeente de eerste aanslag
voor reclamebelasting naar ondernemers
in het centrum van Druten...
Samen optrekken
Het geld in het Ondernemersfonds is niet alleen afkomstig
van ondernemers maar ook de gemeente Druten
draagt hier aan bij...
Hoe wordt het fonds gevuld?
Het Ondernemersfonds wordt gefinancierd vanuit de reclamebelasting.
De opbrengsten van deze reclamebelasting vloeien naar
de kas van de S.O.D.C. die daarmee activiteiten bekostigd...
Waarom een fonds?
Met ons eigen fonds beschikken we over geld
dat we planmatig en samenhangend in onze
eigen centrum kunnen investeren...
Wie betalen er mee?
De aanslag gaat naar ondernemers die binnen
de deelgebieden van de S.O.D.C. vallen. Alle ondernemers
daarbinnen die vanaf de openbare weg met
een reclameuiting zichtbaar zijn, gaan meebetalen...
Hoe hoog is het bedrag?
De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de
WOZ-waarde van het pand met de reclame-uiting
zoals die geregistreerd staan bij het Kadaster...
Hoe maak ik bezwaar?
Op de aanslag reclamebelasting staat vermeld
hoe je bezwaar kunt indienen. Meer informatie
is te vinden op: www.munitax.nl